Veikla

LIETUVOS POLICIJOS MOKYKLOS

PIRMINIO PROFESINIO MOKYMO VEIKLOS KRYPTYS

 

Mokymas pagal Policininko modulinę profesinio mokymo programą

 Tikslas - teikti asmenims profesinį mokymą, atitinkantį policijos pareigūno profesinės veiklos sritims keliamus reikalavimus (trečiojo profesinio išsilavinimo lygio policininko rengimo standartas)

 

Mokymo kokybės vertinimas                 

Tikslas - įdiegti mokymo kokybės vertinimo sistemą, orientuotą į pretendentų mokytis Lietuvos policijos mokykloje atrankos tobulinimą ir į profesinio mokymo programų kokybės vertinimą.

 

Mokymo bazės vystymas pagal mokymo dalykų programas

Tikslas – plėsti informacinių technologijų panaudojimo galimybes mokymo procese.

 

Žmogiškųjų resursų kompetencijos lygio tobulinimas

Tikslas – sudaryti sąlygas pedagogams tobulinti dalykines ir pedagogines kompetencijas, skatinti dalyvauti šalies ir tarptautinių projektų veikloje.

 

LIETUVOS POLICIJOS MOKYKLOS DARBO REGLAMENTAS (AKTUALI REDAKCIJA)


 

 

 

LT EN
Home   Sitetree   Email   Print   Access  

Naujienos