Struktūra ir kontaktai

Lietuvos policijos mokyklos struktūros scehma

 

LIETUVOS POLICIJOS MOKYKLOS VIDAUS STRUKTŪRA

Struktūrinio padalinio pavadinimas ar atskira pareigybė, nepriklausanti struktūriniam padaliniui

Viršininkas

Viršininko pavaduotojas

Viršininko pavaduotojas

Kapelionas
Profesinių įgūdžių valdyba

Mokymo organizavimo skyrius

Policijos veiklos skyrius

Profesinės taktikos skyrius

Bendrųjų kompetencijų skyrius

Veiklos valdymo skyrius

Logistikos skyrius

Finansų skyrius

Viešųjų ryšių ir tarptautinio bendradarbiavimo grupė

LT EN
Home   Sitetree   Email   Print   Access  

Naujienos