Paslaugos

Lietuvos policijos mokyklos viršininko 2013 m. sausio 31 d. įsakymas Nr. 144-V-27 ,,Dėl Lietuvos policijos mokyklos mokamų paslaugų ir turto nuomos sutarčių sudarymo ir vykdymo kontrolės taisyklių patvirtinimo" (.pdf)

Lietuvos policijos mokyklos veiklos valdymo skyriaus bendrųjų reikalų poskyrio archyve saugomi likviduotų ir kitų įstaigų dokumentai (.docx)


Administracinės paslaugos:


INFORMACIJOS APIE LIETUVOS POLICIJOS MOKYKLĄ VEIKLĄ, FUNKCIJAS, ADMINISTRACINES PASLAUGAS TEIKIMAS FIZINIAMS IR JURIDINIAMS ASMENIMS (pdf.)

DOKUMENTŲ, PATVIRTINANČIŲ TAM TIKRUS JURIDINIUS FAKTUS, IŠDAVIMAS AR TURIMOS INFORMACIJOS PATEIKIMAS ASMENIMS (pdf.)

SKUNDŲ AR PRANEŠIMŲ NAGRINĖJIMAS BEI SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS (pdf.)


LIETUVOS POLICIJOS MOKYKLOS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIAI
(pdf.)

 

DOKUMENTŲ KOPIJŲ RENGIMO ĮKAINIAI:

 

  • vieno rašytinio, grafinio A4 formato lapo dokumento kopijos parengimas – 0,06 EUR (su PVM);

 

  • vieno rašytinio, grafinio A3 formato lapo dokumento kopijos parengimas – 0,13 EUR (su PVM).
LT EN
Home   Sitetree   Email   Print   Access  

Naujienos