E-Biblioteka

LIETUVOS POLICIJOS MOKYKLOS LEIDINIAI


FAKTORIAI, LEMIANTYS IŠTVERMĖS UGDYMĄ. METODINĖ MEDŽIAGA. (.PDF)

ATMINTINĖ - ŽODYNĖLIS (LIETUVIŲ - ANGLŲ KALBOMIS) POLICIJOS PAREIGŪNAMS (.PDF)

Lietuvos policijos mokyklos kursantų požiūrio į rūkymą analizė (.PDF)

JĖGOS UGDYMO METODIKA. METODINĖ MEDŽIAGA (.PDF)

Policijos pareigūnų profesinės kompetencijos tobulinimo dirbtinėje mokymo aplinkoje ypatumai. MOKYMO PRIEMONĖ (.PDF)

Viešosios tvarkos pažeidimų tyrimas: Administracinės ir baudžiamosios atsakomybės ribojimas. METODINĖ PRIEMONĖ. (.PDF)

Specialybės kalba ir veiklos dokumentavimas. SAVARANKIŠKO DARBO UŽDUOČIŲ RINKINYS (.PDF)

Specialybės kalba ir veiklos dokumentavimas. DALIJAMOSIOS MEDŽIAGOS RINKINYS. (.PDF)

Gyvybės požymiai ir jų vertinimas. Klinikinė ir biologinė mirtis. Gaivinimas. (.PDF)

Policija Lietuvoje ir užsienio šalyse (Police in Lithuania and Foreign Countries). UŽDUOČIŲ RINKINYS. (.PDF)

Užduotys pirminio profesinio mokymo kursantų savarankiškam mokymuisi. UŽDUOČIŲ RINKINYS. (.PDF)

Sportuojančių kursantų mitybos metodinės rekomendacijos. METODINĖ MEDŽIAGA. (.PDF)

Supažindinimas su Lietuvos Aukšiausiojo teismo nutartimis (pozicija) dėl pasipriešinimo , grasinimo policijos pareigūnams, kyšio davimo atvejų fiksavimo. MOKYMO PRIEMONĖ. (.PDF)

Pranešimo pristatymo menas (pagal James C Humes metodiką) (.PPT)

Policijos šaudybos mokymo veiksmingumo tobulinimo aspektai. METODINĖ MEDŽIAGA (.PDF)

Baudžiamosios bylos maketas. Metodinė medžiaga (.PDF)

Anglų kalbos A1 lygio mokomoji priemonė. Metodinė medžiaga. (.PDF)

METODINĖS REKOMENDACIJOS PREVENCIJOS PADALINIŲ PAREIGŪNAMS, DIRBANTIEMS SU NEPILNAMEČIAIS. (.PDF)

Anglų - lietuvių k. teminis policijos terminų žodynėlis. Metodinė medžiaga. (.PDF)

Anglų - lietuvių kalbos frazių rinkinys policijos pareigūnams, atliekantiems pirminius veiksmus įvykio vietoje. Metodinė medžiaga. (.PDF)

Pusiau automatiniai pistoletai Lietuvos policijos veikloje. Metodinis leidinys. (.PDF)

Informacinės sistemos. Masinių dokumentų ir makro komandų panaudojimas MS Word praktiniame policininko darbe. (.PDF)

 

Apsauga nuo smurto artimoje aplinkoje. Seminaro dalijamoji medžiaga. (.PDF)

 

Vairuotojo praktinio vairavimo mokymo pratimai. (.PDF) 


Policijos pareigūnų, užtikrinanšių Šengeno teisyno įgyvendinimą ir specialiosios tranzito schemos funkcionavimą, kvalifikacijos tobulinimo kursų dalijamoji medžiaga. (.PDF)


Policjos pareigūnų, užtikrinančių Šengeno teisyno įgyvendinimą ir specialiosios tranzito schemos tobulinimo kursų dalijamoji medžiaga. (.PDF)

 


LT EN
Home   Sitetree   Email   Print   Access  

Naujienos