Apie mus

Lietuvos policijos mokykla yra policijos profesinio mokymo įstaiga, turinti vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigos statusą, organizuojanti ir vykdanti formalųjį ir neformalųjį švietimą.


Lietuvos policijos mokyklos vizija – šiuolaikiška ir moderni mokymo įstaiga, užtikrinanti profesionalaus policijos pareigūno parengimą ir policijos sistemos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą.


Lietuvos policijos mokyklos misija – rengti ir ugdyti motyvuotą ir pilietiškai atsakingą jaunimą profesinei policijos pareigūno veiklai. Tobulinti policijos sistemos darbuotojų kvalifikaciją ir plėtoti jų kompetencijas, būtinas darbui nuolat kintančiomis sąlygomis.

 

Prioritetinės 2017 m. veiklos kryptys:

 

– atsižvelgiant į policijos veiklos organizavimo pokyčius, tobulinti Policininko modulinės profesinio mokymo programos turinį, kad LPM absolventai įgytų reikiamas profesines kompetencijas;

 

– organizuojant policijos pareigūnų kvalifikacijos tobulinimo procesą, siekti prioritetinių mokymo tikslų įgyvendinimo;

 

– tęsti LPM infrastruktūros plėtrą, siekiant sukurti šiuolaikišką ir patrauklią mokymo ir gyvenamąją aplinką, pritaikytą policijos mokymo reikmėms;

 

– suformuoti kvalifikuotą LPM Profesinių įgūdžių valdybos personalą ir sukurti veiksmingą šio padalinio veiklos modelį, užtikrinantį nuolatinį policijos pareigūnų specialųjį profesinį ir bendrąjį fizinį rengimą tarnybos vietose;

 

– siekti ilgalaikės partnerystės su Europos Sąjungos ir kitų šalių policijos mokymo bei kitomis policijos įstaigomis, skatinti darbuotojų ir kursantų tarptautinį mobilumą.


 

Policijos mokyklos kūrimasis

 

1992 m. liepos 2 d.    Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos įsakymu Nr. 434 buvo įsteigta Klaipėdos policijos mokykla.


1998 m. liepos 23 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija įsakymu Nr. 302 patvirtintas Klaipėdos aukštesniosios policijos mokyklos statutas


2004 m. spalio 8 d.    Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija įsakymu Nr. 1V-327 patvirtinti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Klaipėdos policijos mokyklos nuostatai ir struktūra.


2008 m. rugsėjo 29 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija įsakymu Nr. 1V-341 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Klaipėdos policijos mokyklos steigėjo funkcijas perdavė Lietuvos Respublikos Policijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos


2008 m. gruodžio 23 d. Lietuvos policijos generalinis komisaras įsakymu Nr. 5-V-793 patvirtino policijos mokyklos nuostatus ir struktūros schemą.

 

Lietuvos policijos mokymo centras

 

1999 m. sausio 21 d. įkurtas Lietuvos policijos mokymo centras siekiant tenkinti policijos sistemos darbuotojų mokymo poreikius. Centrui buvo pavesta organizuoti ir vykdyti šalies policijos įstaigų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą, gerinti jų profesinę kompetenciją bei specialųjį ir fizinį rengimą. Pagrindinės mokymo centro veiklos kryptys yra kvalifikacijos tobulinimas, policijos sporto renginių organizavimas, žinybinių policijos sporto bazių veikla


2009 m. vasario 5 d. Kaune ( Griunvaldo g. 16) atidarytas Lietuvos Policijos mokymo centro filialas.

 

Lietuvos policijos mokykla

 

2009 m. lapkričio 6 d. Lietuvos policijos generalinis komisaras įsakymu Nr. 5-V-808 Policijos mokyklą ir Lietuvos policijos mokymo centrą sujungimo būdu reorganizavo į naują policijos profesinio ugdymo įstaigą – Lietuvos policijos mokyklą. Tuo pačiu įsakymu buvo patvirtinti Lietuvos policijos mokyklos nuostatai bei struktūros schema.

 

LT EN
Home   Sitetree   Email   Print   Access  

Naujienos